Zobacz pełną ofertę?
Skontaktuj się z nami
 • Dodaj link do:
 • facebook.com

Księgi handlowe

jesteś na stronie: www.lexus.krakow.pl > Usługi >  Księgi handlowe

Znacząca grupę wśród naszych klientów stanowią podmioty prowadzące księgi rachunkowe (tak zwana „pełna księgowość”): spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne. Świadcząc usługi księgowe doradzamy rownież klientom rozwiązania pozwalające na optymalizację podatkową. W ramach świadczonych usług przygotowujemy również roczne sprawozdanie finansowe. Na życzenie klientów sporządzamy wg ustalonych wzorów okresowe raporty finansowe dla właścicieli również w języku angielskim lub niemieckim.

 

 • Prowadzenie ksiąg handlowych 
 • Rozliczanie podatku CIT
 • Prowadzenie rejestrów VAT 
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników 
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami prawa polskiego 
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)
 • Sporządzanie analiz finansowych 
 • Tworzenie i modyfikacja Zakładowego Planu Kont 
 • Tworzenie instrukcji obiegu dokumentów 
 • Tworzenie instrukcji inwentaryzacyjnych
Newsletter