Zobacz pełną ofertę?
Skontaktuj się z nami
 • Dodaj link do:
 • facebook.com

Usługi

jesteś na stronie: www.lexus.krakow.pl > Usługi

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga ciężkiej pracy i wielu odważnych decyzji. Jedną z nich, istotną dla codziennego prowadzenia firmy, jest wybór sprawdzonego biura rachunkowego. Księgowość należy powierzyć podmiotom prężnym, pomysłowym, ale i godnym zaufania - dzięki temu odpowiednio wykwalifikowane osoby zajmą się podatkami, a Państwo będą mogli w spokoju zająć się bieżącymi sprawami firmy. Doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego  nasze biuro rachunkowe oferuje pełną obsługę w zakresie księgowości i podatków. Nasi klienci działają w wielu branżach, dzięki czemu mamy okazję poznać ich specyfikę i lepiej zrozumieć ich potrzeby.


Dla doświadczonych przedsiębiorców.

Biuro rachunkowe z Krakowa świadczy usługi księgowe (książka przychodów, księgi rachunkowe, ryczałt), prowadzi rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT) oraz obsługę w zakresie kadr i płac. Chętnie wyjaśnimy też zawiłości przepisów prawnych i podatkowych, tak aby mimo minimalnej ilości czasu poświęcanego księgowości mogli Państwo w pełni kontrolować co dzieje się w firmie.

 

Dla tych którzy stawiają dopiero pierwsze kroki na rynku.

Młodym przedsiębiorcom oferujemy przede wszystkim pomoc w założeniu pierwszej firmy. Chętnie pomożemy w przygotowaniu dokumentów koniecznych do rozpoczęcia działalności oraz doradzimy jak załatwić formalności w urzędach. Dodatkowo możemy zaoferować także pomoc w napisaniu biznesplanu, przygotowaniu wniosków kredytowych czy przygotowywaniu niezbędnych sprawozdań i analiz.

Aby zapewnić naszym klientom kompleksową obsługę księgową, współpracujemy także z radcą prawnym oraz notariuszem.

 

Biuro Rachunkowe LEXUS z Krakowa wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oferuje usługi w następującym zakresie:

 • offer_2.png

  Książka przychodów

  • Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
  • Rozliczenia podatku PIT
  • Prowadzenie rejestrów VAT
  • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • Prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych
  • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
  • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu
  • Rozliczanie okresowych spisów z natury
  Więcej
 • offer_1.png

  Księgi handlowe

  • Prowadzenie ksiąg handlowych
  • Rozliczanie podatku CIT
  • Prowadzenie rejestrów VAT 
  • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników 
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami prawa polskiego 
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)
  • Sporządzanie analiz finansowych 
  • Tworzenie i modyfikacja Zakładowego Planu Kont 
  • Tworzenie instrukcji obiegu dokumentów 
  • Tworzenie instrukcji inwentaryzacyjnych
  Więcej
 • Kadry i płace

  • Prowadzenie akt osobowych
  • Obliczanie wynagrodzeń netto z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju dodatków i potrąceń
  • Obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy na podatek dochodowy od osób fizycznych
  • Rozliczanie umów cywilno-prawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenie)
  • Przygotowywanie indywidualnych, szczegółowych wyciągów płacowych
  • Przygotowywanie i przekazywanie deklaracji ZUS oraz przelewów składek
  • Przygotowanie i przekazywanie do właściwego urzędu skarbowego rocznych informacji o dochodach, potrąconych zaliczkach podatkowych i pobranych składkach
  • Przechowywanie dokumentacji płacowej
  • Sporządzanie i dostarczanie list płac zgodnych z wymaganiami Klienta
  • Przekazywanie do ZUS dokumentów dot. zgłoszenia i wyrejestrowania pracowników
  • Sporządzanie i przekazywanie deklaracji PFRON
  • Szkolenia i nadzór w zakresie BHP
  Więcej
 • offer_3.png

  Rozliczenia ryczałtowe

  • Prowadzenie ewidencji przychodów
  • sporządzanie deklaracji PIT-28
  • Prowadzenie rejestrów VAT
  • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników
  Więcej
 • Karta podatkowa

  • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników
  • Przygotowywanie odwołań od decyzji w sprawie ustalenia wymiaru karty podatkowej
  • Sporządzanie deklaracji PIT-16
  Więcej
 • Podatki

  Biuro Rachunkowe LEXUS poza prowadzeniem księgowości specjalizuje się w dokonywaniu rozliczeń podatkowych. Zawsze staramy się aby w ramach obowiązujących przepisów zminimalizować Państwa płatności budżetowe. Nasi pracownicy dokonując analizy rodzaju Państwa działalności zaproponują konkretne rozwiązania np.:
  • wybór formy opodatkowania,
  • sposób płatności zaliczek na podatek dochodowy, 
  • przysługujace ulgi inwestycyjne,
  • inne możliwe działania tzw. optymalizacja podatkowa.
  Więcej
 • Inne usługi

  • Przygotowywane dokumentów związanych z zarejestrowaniem nowej firmy: zgłoszenie wpisu do działalności gospodarczej (CEIDG), wniosek o nadanie numeru REGON, wniosek o nadanie numeru NIP, zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R). Przygotowanie dokumentów związanych z likwidacją działalności gospodarczej
  • Sporządzanie sprawozdań do GUS
  • Sporządzanie sprawozdań do NFZ
  • Sporządzanie sprawozdań do NBP
  • Sporządzanie analiz ekonomicznych
  • Przygotowywanie biznesplanów
  • Przygotowywanie wniosków kredytowych
  • Wyprowadzanie zaległości
  Więcej
Newsletter